2016 m. kovo 8 dieną vyko Pasvalio rajono moterų socialdemokračių susirinkimas

Kovo 8 dienos vakarą, Tarptautinę moters dieną, gausus socialdemokračių moterų būrys rinkosi paminėti LSDP Pasvalio rajono skyriaus būstinėje. Moteris pasveikino LSDP Pasvalio rajono skyriaus pirmininkas Alfonsas Pulokas ir atsakingasis sekretorius Jonas Misevičius. Joms vyrai skyrė gražiausius sveikinimo žodžius ir pavasarinių tulpių žiedus. Prie kavos puodelio susirinkusioms moterims savo eiles skaitė Janina Katauskienė ir Sandra Kildišytė.
Šventinį vakarą socialdemokratės balsavimu išsirinko pirmininkę Jurytą Vyšniauskienę ir dvi pavaduotojas Stasę Pušinaitienę ir Audronę Barančiukienę, aptarė 2016 metų veiklos planą.

20160308_170828
20160308_171132

20160308_17123120160308_171521