Seimas siekia, kad Landsbergių šeimos verslo teisėtumą įvertintų Valstybės kontrolė

Seimas įvertinęs Antikorupcijos komisijos išvadas dėl Austėjos Landsbergienės Karalienės  Mortos mokyklos verslo sąsajų su valstybės įmonės „Lietuvos energija“ valdoma „NT valda“ kreipėsi į Valstybės kontrolę, kad ši įstaiga įvertintų politiko šeimos verslo sandorių su valstybės įmone teisėtumą.

LSDP frakcijos narys A. Skardžius Seimui siūlo pavesti LR Valstybės kontrolei iki 2016 m. birželio 1 d. atlikti valstybinį auditą, įvertinant valstybės valdomos įmonės UAB „NT valdos“ ir UAB „Karalienės Mortos mokykla“ sandorių teisėtumą ir ekonominį pagrįstumą.

Seimo Antikorupcijos komisija nustatė, kad Landsbergių šeimos verslo sandoriai su valstybės įmone galėjo valstybei ir jos piliečiams padaryti didelę žalą.

1. Seimo Antikorupcijos komisija prašo Valstybės Kontrolės įvertinti teisėtumo požiūriu sprendimus dėl  2015 m. rugsėjo 11 d. UAB „NT valdos“ ir UAB Karalienės Mortos mokykla preliminarios sutarties ir UAB „NT valdos“ paskelbto nekilnojamojo turto aukciono.

Prašoma pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl UAB „NT valdos“  lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir ekonomiškumo viešojo intereso gynimo aspektu.

2. A. Landsbergienė 2015 m. rugsėjo 11 d. sudarydama Preliminariąja sutartį su UAB „NT valdos“ vadovu O. Martensu dėl naujos mokyklos statybos savo veiksmais siekė, kad valstybės valdoma įmonė NT Valdos, UAB savo lėšomis sukurtų jos verslui reikalingą infrastruktūrą ir ją išnuomotų. Dėl tokių veiksmų valstybė galėjo patirti didelę žalą, kadangi valstybės valdomos įmonės ištekliai galėjo būti naudojami ne pagal paskirtį, bet privataus kapitalo subjekto naudai ir interesams tenkinti, dėl ko valstybė turėtų papildomų išlaidų. Darytina išvada, jog aukščiau paminėtais neteisėtais veiksmais galėjo būti daroma turtinė žala valstybei bei jos piliečiams.

3. NT Valdos, UAB savo sąskaita, prisiimdama visą finansinę ir verslo riziką, ketino sukurti didelės vertės (7 mln. Eur ) UAB „Karalienės Mortos mokykla“ privačiam verslui reikalingą infrastruktūrą.

4. Naujos statybos ir rekonstravimo projekto derinimo metu šis sklypas, esantis Vilniaus senamiesčio istorinėje dalyje, 2015 m. liepos mėnesį netgi buvo išimtas iš nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos. Šio skubos tvarka suderinto projekto pagrindu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas vietoj esamo menkaverčio gamybinės paskirties neva rekonstruojamo pastato statyti 4 naujų pastatų kompleksą.

 

Irmina Frolova-Milašienė

LSDP informacinis centras