LSDP PASVALIO RAJONO SKYRIAUS ATASKAITINĖ- RINKIMINĖ KONFERENCIJA

2017 m. vasario 25 dieną vyko ataskaitinė – rinkiminė LSDP Pasvalio rajono skyriaus konferencija. Konferencijoje dalyvavo LSDP koordinatorė Indrė Kižienė, LR ūkio ministras, kandidatas  į LSDP pirmininkus Mindaugs Sinkevičius.

Visus susirinkusius  pasveikino jungtinė Žilpamūšio ir Girsūdų kaimo kapela. Po nuotaikingų dainų sekė rimtas darbas.

Mindaugas Sinkevičius padėkojo už jo kandidatūros iškėlimą į LSDP pirmininkus, trumpai pristatė savo biografiją. Akcentavo, kad reikia mažinti atotrūkį nuo partijos vadovybės iki atokiausių skyrių. Svečias atsakė į susirinkusiems bičiuliams kilusius  klausimus.

Pasvalio rajono skyriaus pirmininkas pristatė 2015-2016 metų skyriaus tarybos ir Socialdemokratų frakcijos Pasvalio rajono savivaldybės taryboje ataskaitas. Skyriaus finansų ataskaitą pateikė Finansų komisijos narė Ksaverija Korsakienė. Komisijos išvada: pajamų ir išlaidų apskaita vedama tvarkingai, pažeidimų nerasta. Mykolas Gabriūnas pristatė Etikos ir procedūrų komisijos nuveiktus darbus. Po atskaitų vyko skyriaus pirmininko rinkimai. Pasiūlyti du kandidatai: Stanislovas Kiudis ir Audrius Mažuolis. Slaptu balsavimu pirmininku išrinktas Stanislovas Kiudis. Alfonsui Pulokui, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, konferencijoje suteiktas LSDP Pasvalio skyriaus garbės pirmininko vardas. Pavaduotojais vienbalsiai išrinkti Zenonas Zimkus, Janina Katauskienė ir Sonata Briedienė. Išrinkti LSDP skyriaus Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų nariai, skyriaus taryba,  aptarti kandidatai į LSDP tarybą, sudaryta skyriaus rinkimų komisija. Patvirtintas  21 delegatas į LSDP XXXV suvažiavimą, kuris vyks gegužės 6 dieną Vilniuje.

20170225_110746

20170225_115139

20170225_115229