Kontaktai

LSDP Pasvalio rajono skyrius būstinės adresas:
Vilniaus g. 5-18, LT-39146 Pasvalys
El.paštas: lsdp.pasvalys@gmail.com

Pirmininkas
Stanislovas Kiudis
Telefonas: 8 686 69824
El.paštas: 195721@gmail.com

Pavaduotojai
Janina Katauskienė
Telefonas: 8 675 14050
El.paštas: jkatauskiene60@gmail.com

Sonata Briedienė
Telefonas: 8 673 31334
El.paštas: sonatalevuo@gmail.com

Zenonas Zimkus
Telefonas: 8 614 58598
El.paštas: zzimkus@gmail.com

Atsakingasis sekretorius
Jonas Mykolas Misevičius
Telefonas: 8 614 38231
El.paštas: j.misevicius48@gmail.com

Iždininkė
Aušra Masilevičienė
Telefonas: 8 616 74279
El.paštas: a.masileviciene@gmail.com

Spaudos atstovė
Sonata Briedienė
Telefonas: 8 673 31334
El.paštas: sonatalevuo@gmail.com

Štabo vadovas

Stanislovas Kiudis
Telefonas: 8 686 69824
El.paštas: 195721@gmail.com