Skyriaus struktūra

Pirmininkas
Stanislovas Kiudis
Pavaduotojai

Janina Katauskienė

Janina Katauskienė

Zenonas Zimkus

nuotrauka tinklapiui

Sonata Briedienė

                  Iždininkė

IMG_22452

Aušra Masilevičienė

Atsakingasis sekretorius

Jonas Mykolas Misevičius

Jonas Mykolas Misevičius

 

 

Spaudos atstovė
Sonata Briedienė
Štabo vadovas
 
LSDP Pasvalio rajono skyriaus taryba išrinkta 2017-02-25:
1. Stanislovas Kiudis
2. Sonata Briedienė
3. Alfonsas Pulokas
4. Zenonas Zimkus
5. Jonas Mykolas Misevičius
6. Aušra Masilevičienė
7. Janina Katauskienė
8. Jonas Remeika
9.  Monika Laurinaitytė
10. Santa Jurgaitienė
11. Vilma Čepinskienė
12. Juryta Vyšniauskienė
13. Dalia Rimkūnienė
14. Audrius Mažuolis
15. Marytė Staniulienė
16. Aleksas Rūta
17. Ričardas Parimskis
18. Rima Navadonskienė
19. Algis Pučkis
LSDP Pasvalio rajono skyriaus Etikos ir procedūrų komisija išrinkta 2017-02-25:
1. Mykolas Gabriūnas
2. Raimonda Pranskūnienė
3. Gražina Šlekonienė
4. Angelė Ilekienė
5. Juozas Mikšys
LSDP Pasvalio rajono skyriaus Finansų komisija išrinkta 2017-02-25:
1. Daiva Katkevičienė
2. Milda Kirkilienė
3. Ksaverija Korsakienė
4. Arvydas Arlauskas
5. Antanas Liubinas