Skyriaus struktūra

Pirmininkas
Stanislovas Kiudis
Pavaduotojai

Janina Katauskienė

Janina Katauskienė

Zenonas Zimkus

nuotrauka tinklapiui

Sonata Briedienė

                  Iždininkė

IMG_22452

Aušra Masilevičienė

Atsakingasis sekretorius

Jonas Mykolas Misevičius

Jonas Mykolas Misevičius

 

 

Spaudos atstovė
Sonata Briedienė
Štabo vadovas
 
LSDP Pasvalio rajono skyriaus taryba išrinkta 2017-02-25:
1. Stanislovas Kiudis
2. Sonata Briedienė
3. Zenonas Zimkus
4. Jonas Mykolas Misevičius
5. Aušra Masilevičienė
6. Janina Katauskienė
7. Jonas Remeika
8.  Monika Laurinaitytė
9. Santa Jurgaitienė
10. Vilma Čepinskienė
11. Juryta Vyšniauskienė
12. Dalia Rimkūnienė
13. Marytė Staniulienė
14. Aleksas Rūta
15. Ričardas Parimskis
16. Rima Navadonskienė
17. Algis Pučkis
LSDP Pasvalio rajono skyriaus Etikos ir procedūrų komisija išrinkta 2017-02-25:
1. Mykolas Gabriūnas
2. Raimonda Pranskūnienė
3. Gražina Šlekonienė
4. Angelė Ilekienė
5. Juozas Mikšys
LSDP Pasvalio rajono skyriaus Finansų komisija išrinkta 2017-02-25:
1. Milda Kirkilienė
2. Ksaverija Korsakienė
3. Arvydas Arlauskas
4. Antanas Liubinas